Történelem

Keresés pontosítása

Összehasonlítás


Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák

Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák

Kiss András előszavában a boszorkányságnak egy új szemszögből való vizsgálatát ígéri. Nagyon bő forr..

49 ron

6%
Botházi Mária: Átmenetek - A harmadik Korunk rendszerváltó tíz éve

Botházi Mária: Átmenetek - A harmadik Korunk rendszerváltó tíz éve

Bár e kötet a közéletiként definiált témák szemszögéből veszi szemügyre a rendszerváltás első tíz év..

15 ron 16 ron

8%
Brigitte Hamann: Rudolf trónörökös

Brigitte Hamann: Rudolf trónörökös

Az Európa Könyvkiadó nagy sikerű szerzője, Brigitte Hamann, huszonöt évvel ezelőtt jelentette meg el..

56 ron 61 ron

Címer és pecsét a Székelyföldön

Címer és pecsét a Székelyföldön

Címer és pecsét a Székelyföldön A Hargita megyei szimbólumtörténeti kutatások eredménye ez az ..

50 ron

20%
Csáki Árpád: A kézdivásárhelyi református templom

Csáki Árpád: A kézdivásárhelyi református templom

Kézdivásárhely négyötöd része és református temploma is elpusztult az 1834-es tűzvészben. A vonatkoz..

8 ron 10 ron

13%
Csapody Miklós: A címeres halott

Csapody Miklós: A címeres halott

Csapody Miklós újabb esszéinek, tanulmányainak régebbi és újabb „történetei” Erdélyben „játszódnak” ..

35 ron 40 ron

Cserei Mihály Erdély históriája

Cserei Mihály Erdély históriája

Azok a tények, amelyeknek megírásából és értelmezéséből kötetünk szemelvényeket tartalmaz, körülbelü..

18 ron

Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély

Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély

„Egyik vasárnap úgy éreztem, hogy magamban a katolikus templomba kell mennem. Tömve volt a templom. ..

35 ron

11%
Cserey Zoltán: Önkormányzatiság és katonai hatalom Háromszéken a 18-19. században

Cserey Zoltán: Önkormányzatiság és katonai hatalom Háromszéken a 18-19. században

A Székely Nemzeti Múzeum és a budapesti Hadtörténeti Múzeum képanyagaiból válogatott illusztrációkat..

65 ron 73 ron

Csetri Elek: Erdély az ébredő Európában (1825–1848)

Csetri Elek: Erdély az ébredő Európában (1825–1848)

A szerző csaknem fél ­év­szá­zad terméséből válogat régebbi és újabb írásokat. Műfajilag is külön­bö..

35 ron

Csetri Elek: Európa és Erdély

Csetri Elek: Európa és Erdély

Csaknem fél évszázad terméséből válogat a szerző, régebbi és újabb írásokat, összefoglaló, szintézis..

35 ron

Csikány Tamás: Kisháború Háromszéken

Csikány Tamás: Kisháború Háromszéken

Aligha vállalkozhat arra bárki is, hogy hiánytalanul számba vegye az 1848–49-es magyar forradalom és..

34 ron

Csinta Samu: Erdély újranemesítői II. - Arisztokraták honfoglalása

Csinta Samu: Erdély újranemesítői II. - Arisztokraták honfoglalása

Örök kérdés, hogy a tradíció hogyan menthető át újabb korokba? Miként lehetséges úgy ápolni a múltat..

56 ron

Csucsuja István: Sokarcú örökség

Csucsuja István: Sokarcú örökség

Nincs  nép, nemzet vagy nemzetiség, amely ha örökségével józanul és jövőépítő tanulságokra szom..

19 ron

Daciától Ultrasilvaniáig - A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti változásai

Daciától Ultrasilvaniáig - A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti változásai

A Kis-Szamos völgyének (ro.: Somesul Mic) régészeti repertóriuma, e régió régészeti kutatástörténeté..

40 ron

Tételek 76 től 90 / 357 (24 összes)